Αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και τις παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος

Αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και τις παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος

ΗΜΕΡΑ

Δεκ 15 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!