Υποβολή αίτησης για την προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. των ήδη ασφαλισμένων στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. (υποχρεωτικά ή προαιρετικά ), οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1.1.1987 και εφεξής

Υποβολή αίτησης για την προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. των ήδη ασφαλισμένων στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. (υποχρεωτικά ή προαιρετικά ), οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1.1.1987 και εφεξής

ΗΜΕΡΑ

Δεκ 31 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!