Υποβολή αίτησης εγγραφής α) στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) από επιχειρήσεις (εκτός των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας) των οποίων η εγγραφή δεν έχει πιστοποιηθεί στο Μητρώο έως τις 31 Ιουλίου 2023 και β) στο Υπομητρώο Έντυπου Τύπου από επιχειρήσεις περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο έως την 31 Ιουλίου 2023

Υποβολή αίτησης εγγραφής α) στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) από επιχειρήσεις (εκτός των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας) των οποίων η εγγραφή δεν έχει πιστοποιηθεί στο Μητρώο έως τις 31 Ιουλίου 2023 και β) στο Υπομητρώο Έντυπου Τύπου από επιχειρήσεις περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο έως την 31 Ιουλίου 2023

ΗΜΕΡΑ

Σεπ 08 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm