Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας

Υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας

ΗΜΕΡΑ

Ιούλ 10 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm