Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης μηνός Οκτωβρίου