Υποβολή δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, που έληξαν από 20.12.2022 έως και 28.12.2022

Υποβολή δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, που έληξαν από 20.12.2022 έως και 28.12.2022

ΗΜΕΡΑ

Ιαν 27 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm