Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Ιανουαρίου