Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Αυγούστου