Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Νοεμβρίου