Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους