Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη υπεύθυνων δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2023 έως και 21.8.2023, από πυρόπληκτες επιχειρήσεις (πυρκαγιές Ιουλίου 2023)

Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη υπεύθυνων δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2023 έως και 21.8.2023, από πυρόπληκτες επιχειρήσεις (πυρκαγιές Ιουλίου 2023)

ΗΜΕΡΑ

Αυγ 21 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ!

ΩΡΑ

8:00 pm - 11:00 pm