Υποχρεωτική ονομαστικοποίηση μετοχών που έχουν εκδοθεί από Ν.Ε.Π.Α.